Test

Testar detta litegranna, måste man ju göra. Länkar och såntdär.

Teenage Mutant Ninja Turtles (ungefär tonåriga muterade ninjasköldpaddor), förkortat TMNT eller bara Ninja Turtles, ofta kallat enbart Turtles i Sverige och Ninjasköldpaddorna i Finland, är en amerikansk tecknad serie som handlar om fyra figurer som, precis som namnet anger, är tonåringar (Teenage), mutanter (Mutant), ninjor (Ninja) och sköldpaddor (Turtles). Deras förnamn kommer av fyra renässanskonstnärer: Donatello av Donatello, Leonardo av Leonardo Da Vinci, Michelangelo av Michelangelo Buonarroti och Raphael av Raffaello Sanzio, vilka de har fått av sin mästare Splinter, en muterad råtta.

På många håll i Europa, främst Storbritannien, hette serien genom lokal censur till en början Teenage Mutant Hero Turtles (tonåriga muterade hjältesköldpaddor), eftersom ordet Ninja ansågs vara starkt förknippat med våld. En vanlig missupfattning bland européer är att Hero Turtles även ursprungligen är de mer "barnvänliga" versionerna och Ninja Turtles de våldsammare, vilket är fel då Hero Turtles snarare handlar om brittisk censur, medan Ninja Turtles är alla versionernas originaltitel.

Sköldpaddorna muteras i början av serien av ett ämne som kallas mutagen (på engelska ibland även ooze, på svenska ibland sörja), och samtidigt muteras också deras mästare Splinter.

I den tecknade tv-serien från 1987 och serietidningarna Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures är det ninjutsumästaren Hamato Yoshi (som lever i kloakerna under New York City då han tvingas gömma sig på grund av att han står oskyldigt anklagad för att ha vanhedrat sin stormästare och tvingades fly sitt hem i Japan och bosätta sig hos råttorna) som av det muterande ämnet muterats till en människoråtta vid namn Splinter. I övriga versioner blir Hamato Yoshi mördad av Shredder medan Hamato Yoshis råtta muteras av mutagenet och i serierna lever vidare som Splinter.


love

erländerna. Dessa stammar var sinsemellan närbesläktade med likartade språk, och det rörde sig företrädesvis om saxare, jutar, daner och angler, som själva var flyktingar på grund av de olika nomadfolk som trängt in i norra Europa från Asien.

Den största delen av Britannien kom att behärskas av de nya bosättarna, vilka underkuvade kelterna, och började kalla det erövrade området för Anglernas land, vilket senare blev Anglosaxarnas land. De överlevande bland den keltiska befolkningen drog sig mot Wales och deras namn för England är Lloegr, vilket betyder det förlorade landet medan engelsmännens ord Welsh (walesare) betyder utlänning.

Under 800-talet utsattes landet för nya germanska invasionerna och erövringar, denna gång från vikingar.

Den germanska befolkningen försökte motstå invasionsförsök från normanderna, men misslyckades slutligen genom förlusten i slaget vid Hastings, 1066.

Genom bland annat en stark flotta som byggdes upp av Elisabet I av England under 1500-talet började England utvecklas till en världsmakt. England erövrade Wales under 1100-talet och 1543 blev det definitivt en integrerad del av Konungariket England. I vissa sammanhang fortsatte dock Wales att kallas för furstendöme.

Under 1600-talet genomgick England en lång och invecklad maktkonflikt under vilket kungen avsattes och landet styrdes som en republik under namnet Engelska samväldet (engelska Commonwealth of England). England var under denna tid även i personalunion med Skottland, under den skotska dynastin av huset Stuart. Konflikten slutade m

kdkd

nslagningen följde efter det irländska upproret 1798 och genomdrevs genom Act of Union som godkändes i både det irländska och brittiska parlamentet. Emellertid gavs de irländska parlamentsledamöterna gåvor i form av titlar, land och pengar av den brittiska regeringen, något som idag betraktas som uppenbara mutor av de flesta historiker. Till följd av föreningen upplöstes det irländska parlamentet och Irland skulle nu representeras i det förenade parlamentet som sammanträdde i Westminsterpalatset.

skd

ksjkdk

Hej

Jag testar om man kan använda smileys ;)

RSS 2.0